HET ZILTE LAND

Het Zilte Land is een buro voor architectuur, tuinontwerp en fotografie. Herman Hoff houdt zich bezig met architectuur en Rijke van der Knokke met tuinontwerpen en fotografie. Waar nodig laten zij zich door derden ondersteunen. De veelzijdigheid van het buro geeft aan de verschillende disciplines vaak interessante invalshoeken.

 

Herman Hoff heeft vele ontwerpen op zijn naam staan. Al meer dan 20 jaar heeft hij een eigen buro. Eerst in Amsterdam, later in Loenen aan de Vecht en sinds kort is het buro in Friesland gevestigd.

Rijke van der Knokke is sinds enkele jaren tuinontwerper en verbonden aan het buro van Herman Hoff.

 

In Friesland werden de krachten van de architect en tuinontwerper gebundeld en kreeg het buro de naam Het Zilte Land.

ARCHITECTUUR

Herman Hoff ontwerpt zowel woningen, als bedrijfsgebouwen. Een ontwerp maken voor een bestaand gebouw dat een nieuwe functie krijgt, heeft hij al vaak met succes gedaan. Renovatie en restauratie behoort evengoed tot zijn werkgebied.

Een ontwerp is geslaagd voor Herman Hoff als de opdrachtgever zegt: "dit wilde ik, maar ik wist het niet". De kwaliteit van de architect is de mogelijkheden zien. Samen met de opdrachtgever wordt een programma van eisen opgesteld. Dit programma wordt vertaald in een plattegrond met ruimtelijke voorwaarden. De gevels worden daardoor zo goed als gedicteerd. Beperkingen zijn veelal geen belemmering, maar juist een aanknopingspunt. Van je "zwak" een "sterk" maken geeft vaak een verrassend resultaat.

TUINONTWERP

Rijke van der Knokke bezoekt de tuin of plek waar de tuin moet komen en probeert via een gesprek met de opdrachtgever te ontdekken wat het programma moet zijn. Het gebruik van de tuin (of de wensen voor het gebruik) is een belangrijk uitgangspunt. Daarbij vindt Rijke het belangrijk dat de tuin in harmonie is met het huis en de omgeving. Indien mogelijk gaat ze op zoek naar historische gegevens omtrent de plek. Van daaruit ontstaat een vorm en kunnen de verschillende eisen in de planvorming worden opgenomen.

De beplanting geeft uitdrukking aan het ontwerp. Daarin zoekt Rijke naar een evenwicht tussen de ondergrond - het basisgroen - en de accenten in de vorm van bloeiende planten, bladkleur of een specifieke groeivorm. Daarbij is het van belang om te realiseren dat een tuin nooit af is; planten, heesters en bomen zijn altijd in beweging. En dat is ook de charme van dit "materiaal". Het leidt soms een eigen leven. De opdracht aan de tuinontwerper is om daar een lijn in aan te brengen. Dat is de uitdaging.

FOTOGRAFIE

De uitgestrektheid van het Friese landschap en de prachtige luchten die per minuut kunnen veranderen, inspireren Rijke tot het maken van foto's. Ze zoekt daarbij naar het weergeven van die weidsheid en de verstilling van het landschap.

Kloosters die juist het landschap buiten laten dagen Rijke uit om de sfeer en het gevoel dat ze daar ervaart weer te geven.

Daarnaast fotografeert Rijke natuur. Hoe kan het ook anders. Als tuinontwerper kijkt ze altijd om zich heen hoe natuur en landschap zich naar elkaar voegen. Al inzoomend toont ze ons schoonheid van planten die we eerder wellicht niet hadden waargenomen.